Zalew Rekreacyjny - Stara Morawa

Zalew w Starej Morawie to sztuczny zbiornik wodny retencyjno-rekreacyjny o powierzchni 5,5 ha we wsi Stara Morawa, ok. 500 m od Słonecznego Wzgórza. Południowo-zachodni brzeg posiada naturalne ukształtowanie z bezpośrednim dostępem do wody. Pozostałe brzegi są wykonane w postaci betonowego obwałowania.
Przy zalewie wybudowane są następujące elementy zagospodarowania dla potrzeb rekreacji: strzeżone kąpielisko z piaszczystą plażą, pole namiotowe, molo, pomosty z wieżą widokową, punkty gastronomiczne, toalety, drogi dojazdowe.

[ panorama 3600 ]